บริษัท เอนวายเมด จำกัด และ บริษัท ไอวีเอฟ เอนวายเมด จำกัด

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องมือทางการแพทย์, อุปกรณ์ IVF ,อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และสินค้าที่เกี่ยวกับงานด้านจุลชีววิทยา , เทคโนโลยีชีวภาพ และ เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ในสัตว์

 

     บริษัท เอนวายเมด จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2536 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ในด้าน การจัดหา จัดจำหน่าย เครื่องมือแพทย์, อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพและเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นสินค้าดีและ มีคุณภาพ 

     ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้ก่อตั้งบริษัท ไอวีเอฟ เอนวายเมด จำกัด ขึ้นมา เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าทางด้านผู้มีบุตรยาก โดยเป็นผู้นำในการจำหน่ายน้ำยาสำหรับเลี้ยงตัวอ่อน อุปกรณ์ IVF ด้วยการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และยาวนานกว่า 30 ปี จึงทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้ามากมาย

ซึ่งเราจะยังไม่หยุดยั้ง ที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเรา ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

     บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์, อุปกรณ์ IVF  , อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และสินค้าที่เกี่ยวกับงานด้านจุลชีววิทยา , เทคโนโลยีชีวภาพ และ เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ในสัตว์ รวมทั้งการให้บริการต่างๆ ด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้ลูกค้าได้รับความประทับใจ

 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการตลาดด้าน เครื่องมือทางการแพทย์, อุปกรณ์ IVF  , อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และสินค้าที่เกี่ยวกับงานด้านจุลชีววิทยา , เทคโนโลยีชีวภาพ และ เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ในสัตว์

 

ISO 9001:2015

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 Trading & Service of Medical Equipments ,Instruments for Laboratory in  Microbiology, Infertility, Biotechnology, Veterinary ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอน วิธีการทำงาน และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

logo envimed & IVF no frame.jpg

ข่าวสารและกิจกรรม

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ